Specifické služby pro podniky s vysokou připadnou hodnotou.


Poskytujeme služby zejména v těchto oblastech:

  • Audit výkonnosti — komplexní analýza hlavních oblastí firmy
  • Zvyšování výkonnosti a produktivity
  • Tvorba firemní strategie
  • Implementace strategie na principu BSC
  • Krizový management — cesta k záchraně firmy
  • Řízení a správa dokumentů / spisová služba

Další informace připravujeme.