Pohledávky

Odkup pohledávek

Nabízíme odkup balíku pohledávek z majetku podniku či úpadce. Na vlastní náklady provedeme ocenění pohledávek a zpracujeme konkrétní nabídku na jejich odkup s tím, že zcela přebíráme rizika nevymožení na sebe. V rámci odkupu zpracujeme i oznámení o postoupení pohledávky.