Poradenství

Poradenské služby při analýze a řízení podniků v insolvenčním řízení (krizový management)

Insolvenčním správcům nabízíme erudované poradenské služby při analýze a řízení podniků v insolvenčním řízení. Můžeme nabídnout například tyto služby:

 • Komplexní analýza firmy (rychlá analýza v rozsahu 1-3 týdny)
 • Analýza disponibilních aktiv / majetku firmu a zjištění jejich bonity (nemovitosti, zásoby, pohledávky, movitý majetek,..)
 • Ekonomická / finanční analýza firmy (posouzení výsledků firmy, výhled hospodaření, posouzení životaschopnosti firmy, zreálnění rozvahy / vlastního kapitálu firmy oproti účetním výkazům, posouzení schopnosti hradit své závazky, posouzení cash-flow, apod.)
 • Další dílčí analýzy dle zadání
 • Krizový management
  • Vytvoření týmu krizového managementu
  • Zavedení krizového řízení cash-flow
  • Rychlé snížení nákladů při udržení životaschopnosti core – business
  • Řízení projektu zlikvidnění nepotřebného majetku
  • Zavedení ekonomického / finančního plánování a controllingu

Další služby, dle požadavků a potřeb insolvenčního správce a situace podniku.