Spisová služba – archivace dokumentů

Přebereme za Vás správu dokumentů úpadce v plném rozsahu odpovídající legislativě ČR (především zákonu 499/2004 Sb. o archivnictví) a to od jejich odvozu z místa, kde se nacházejí, až po jejich roztřídění a komunikaci s místně příslušným státním archivem.

Přestože jsme společnost založili poměrně nedávno, máme více než 10 leté zkušenosti v této oblasti, vlastní know-how, odborně školený personál a vlastní, bezpečné depozity.

Nabízené služby

 1. zaměření dokumentů a zpracování cenové nabídky
 2. odborné roztřídění a označení převzatých dokumentů
 3. odvoz dokumentů z místa, kde se aktuálně nachází do spisovny
 4. podrobná evidence dokumentů na ukládací jednotky (pořadač, box, atp.)
 5. uložení a správu dokumentů po smluvně stanovenou dobu
 6. zhotovení skartačního řádu a plánu
 7. vytvoření a poskytnutí předávacích protokolů zadavateli a místně příslušnému státnímu archivu
 8. určení, zpracování a předání dokumentů typu A (archiválií) do místně příslušného státního archivu
 9. vyhledávání a doručování požadovaných dokumentů
 10. diskrétní skartaci dokumentů
 11. zpracování potvrzení k výmazu z OR

Nabízené služby poskytujeme jednotlivě, či v různých kombinacích, vždy dle požadavků klienta. Naší předností je zejména individuální přístup ke každému obchodnímu případu a nabídka služeb zaručující vyšší přidanou hodnotu pro klienta.